Szerzői jog és adatvédelem

Bevezetés
Az safa.hu (a továbbiakban "Szolgáltató)" adatvédelmi elveinek meghatározásakor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát vette figyelembe.
Szolgáltató számára kiemelkedő fontosságú, hogy gondoskodjon a felhasználók személyes adatainak biztonságáról. Ennek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelme, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtat a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben, úgy ügyfeleit a változásokról előzetesen értesíti.

Személyes adatok kezelése
Személyes adatnak számít minden, amelynek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, illetve vele kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, mint például a név, postacím, telefonszám, vagy az e-mail cím. Bizonyos, a safa.hu oldalon működő szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek, ilyenkor szükséges a személyes adatok megadása. Ilyen esetekben Szolgáltató mindig tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel céljáról, a felhasználó pedig a tájékoztató értelmében szabadon eldöntheti, hogy kívánja-e megadni a szükséges információkat. Szolgáltató vállalja, hogy az ily módon megadott adatokat csak a feltüntetett célra, illetve az azzal kapcsolatos kommunikációban használja fel.
Szolgáltató vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja, kivéve azokban az esetekben, amikor az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon, például bűncselekmény gyanúja miatt kérik fel. Ilyenkor Szolgáltató a törvényi kötelezettségeinek eleget téve átadja a kért információt.

Választási szabadság
Szolgáltató vállalja, hogy ügyfele kérésére személyes adatait a rendszeréből, ez azonban jelentheti azt, hogy a korábban megszokott szolgáltatásokat az ügyfél, akinek személyes adatait Szolgáltató törölte, a továbbiakban nem tudja igénybe venni.
Szolgáltató meghatározott időközönként ajánlatokat, hírleveleket küld regisztrált ügyfeleinek, de lehetővé teszi, hogy bármely ügyfele megszüntesse ezt a szolgáltatást. Azok az ügyfelek, akik nem tartanak igényt a szolgáltatásra, egy e-mail elküldésével leiratkozhatnak a hírlevélről. A lemondó e-mailt arra a címre kell elküldeni, ahonnan ügyfél a hírlevelet kapta.

Linkek
Szolgáltató weboldalán más szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra irányító linkek is szerepelnek. Ezekre a weboldalakra nem vonatkoznak Szolgáltató által meghatározott adatvédelmi alapelvek. Szolgáltató javasolja ügyfeleinek, hogy amikor elhagyják az safa.hu weboldalt, minden esetben olvassák el az újonnan megnyitott weboldal üzemeltetőjének vagy szolgáltatójának adatvédelmi nyilatkozatát.

Tájékoztatás
Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.


SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓK

Az safa.hu weboldal a SAFA Dia- és Mozgókép Ügynökség Kft.("Szolgáltató") által működtetett internetes szolgáltatás. Az oldalra belépő elfogadja az oldal használatára vonatkozó feltételeket, függetlenül attól, hogy a rendszer szerződéses, regisztrált felhasználója, vagy nem regisztrált látogató. Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a SAFA Kft. Az oldalon szereplő valamennyi kép, illusztráció és a hozzájuk tartozó szöveg szerzői jogvédelem alatt áll és a SAFA KFT-vel kötött megállapodás hiányában nem használható.
A weboldalról kizárólag tervezési és layout célra tölthetők le kisfelbontású képek, melyek a letöltést követően legkésőbb 60 nap után felhasználó köteles törölni számítógépéről, hálózatáról, illetve archivumából.A nézőképeket harmadik személynek továbbítani, illetve weboldalra felhelyezni, kereskedelmi, vagy illusztrációs célra felhasználni csak a SAFA Kft írásos engedélyével, a szerződési feltételek szerinti jogdíj kifizetése után lehetséges. A vízjellel ellátott nézőképek vízjelének mindennemű manipulációja tilos.
A weboldalak, valamint az oldalakon megjelenő összes anyag, információ, adat, tartalom, szöveg, grafika és kép, továbbá ezek tartalma, működési elve, kialakítása és elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. A tartalom felhasználási jogának megvásárlása minden esetben egyedi megrendelői szerződéshez kötött.
Szolgáltató fenntart valamennyi jogot, amely a weboldal egészének vagy bármely részének másolásával, vagy feldolgozásával kapcsolatos. A weboldal bármely részének bármilyen eszközzel és formában történő kereskedelmi forgalomba hozatala, terjesztése, továbbadása, sugárzása, közvetítése, tárolása, többszörözése, további felhasználása, illetve letölthetővé tétele Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos.
A jogtalan felhasználás büntető- vagy polgári jogi következményeket von maga után.

A dokumentum RTF formátumban is letölthető innen.

Kapcsolat

Ügyfélkapcsolat:

Benkő Ildikó
+36-30-269-7837
safa@t-online.hu


Wagner Erika
+36-30-625-8805
erisafa@t-online.hu
SAFA Képügynökség
1021 Budapest, Széher út 69.
Telefon: +36-1-200-3404

Nyitva tartás: H-P: 9 - 17 óra között

Cégvezető: Vartus Péter